MAGKASANGGA TAYO

Casino attack, kaduda-duda??? ML na dapat sa buong Pinas!!! 3 lang ang pwiding i-rape ng bawat sundalo???

ML na dapat sa buong Pinas – Dapat lang siguro na mag martial law na sa buong Pilipinas para pagkatapos ng martial law ay ma-appreciate naman nating lahat ang hindi martial law. Sabi nga nila, in order to have a better appreciation of the good one, must go through the bad. Sino nga ba ang […]