KAKAMPI MO ANG BATAS

“New Year’s Resolutions”: bakit laging di natutupad?

INSPIRASYON SA BUHAY: “… `Ang mga nakikinig sa mga Salita ko at tumutupad sa mga ito ay mga taong matalino, na nagtayo ng kanilang bahay sa ibabaw ng bato’…” (si Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas na Siyang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo, sa Mateo 7:24, Ang Tanging Daan Bibliya). -ooo- “NEW YEAR’S RESOLUTIONS”: […]

KAKAMPI MO ANG BATAS

Kaya may Pasko kasi may mga taong sumunod sa Diyos

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng Panginoon na nagpakita sa kaniya sa anyo ng anghel, at pinakasalan niya si Maria…” (Mateo 1:24, Ang Tanging Daan Bibliya). -ooo- KAYA MAY PASKO KASI MAY MGA TAONG TAPAT NA SUMUNOD SA DIYOS: Alam ba ninyong ang kuwento ng Pasko ay […]

FAIR AND SQUARE

The Ninja Fixers (Part 3)

Note:  For reasons beyond the control of the writer hereof, the article following is instead published in lieu of Part 3 of Ninja Fixers (by the Editor)   The Ironies Of It All It was an irony that while the applications required to be filed by LTFRB under its Memorandum Circular No. 2019-016 which authorized […]

KAKAMPI MO ANG BATAS

Juan, Isabel, at Zacarias sa kuwento ng Pasko

INSPIRASYON SA BUHAY: “…`Huwag kang matatakot Zacarias; dininig na ang iyong mga panalangin. Magsisilang ang iyong asawang si Isabel, at tatawagin mo siyang Juan’…” (Lucas 1:13, Bibliya). -ooo- BAHAGI NG PASKO SINA JUAN, ISABEL, AT ZACARIAS: Ang paniniwala ng marami sa kanilang pagbabasa ng Bagong Tipan ng Bibliya, ang pagsilang ni Jesus, ang ating Diyos […]

KAKAMPI MO ANG BATAS

Problema bilang abogado, daan ng pagsulong ng Simbahang AND KNK

INSPIRASYON SA BUHAY: “…`Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa; dito’y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit; doo’y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso’…” (si […]

FAIR AND SQUARE

The Ninja Fixers (Part 2)

Measured from the fact that new franchises were still being issued by LTFRB Region 1 (later becoming LTFRB-CAR in 2003) despite the prohibition therefor by both DOTC and the LTFRB, it appears that my letter to Chairman Lantion and Secretary Mendoza requesting for investigation of irregularities in the LTFRB (as alluded to in Part 1 […]

KAKAMPI MO ANG BATAS

Dayuhang namumuhunan, yumayaman; katutubong Pilipino, naghihirap

INSPIRASYON SA BUHAY: “… `Binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian: buhay o kamatayan; kasaganaan o kahirapan; kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos… pagpapalain niya kayo… Ngunit kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa kanya, sa halip ay naglingkod sa ibang mga diyos, […]

FAIR AND SQUARE

The Ninja Fixers (Part 1

Like the Philippine National Police (PNP) which has Ninja Cops among its rank-and-file, the LTFRB has also Ninja Fixers among its personnel and officials. While they differ in their composition and mode of operation, that is, ninja cops operate against people involved in illegal drugs, the ninja fixers operate illegally for people involved in securing […]

MAGKASANGGA TAYO

Panahon na para ipursigi ang SOLAR POWER !!! (Part 2)

Bakit mistulang parang hindi nagte-take off ang pag gamit nga mga solar power generation systems sa ating bansa? Bakit sa mga ibang bansa lalong lalo sa mga bansa sa west at sa europa at pati na rin sa mga ibang bansa na katulad ng Vietnam, South Korea, Malaysia, atbp ay laganap ang pag gamit ng […]

KAKAMPI MO ANG BATAS

Pagtutuos sa mga gawa ng tao, tiyak darating

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ako’y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko, sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip…” (Mga Awit 139:1-2, Bibliya). -ooo– PAGTUTUOS SA MGA GINAWA NG TAO, DARATING: Sa mga tiwali […]