Candidates’ Statement of Assets, Liabilities and Networth (SALN) or Summary Tax Return

Alamin ang mga kandidatong kusang nagbigay (at hindi nagbigay) ng kanilang SALN and/or other financial disclosure, at dedma sa ating simpleng katanungan!

Inyong mababasa ang Statement of Assets, Liabilities and Networth (SALN) or summary ng Tax Return ng ilang mga kandidato. Sinulatan natin ang lahat ng kandidato, ngunit iilan lamang ang sumagot at nag-bigay ng kaukulang impormasyon. Ang karamihan ay dedma at ang sa mga ibang nang-dedma sa ating request for information (SALN or Tax Return) na government officials ay kinuha natin ang impormasyon sa opisina ng Ombudsman.

Ang SALN ay isang deklarasyong pinansyal na nararapat na sinusumite ng isang government official not later than April 30 on a yearly basis.

Basahin sa baba ang hinggil sa RA 6713 on disclosure of financial statements.

Candidates for Congressman
Bernardo M. Vergara – advised this paper that he will send over his financial details
Mark Go – DEDMA SA ATING LIHAM NA BIGYAN TAYO NG INFO. BAKIT?
Nicasio Aliping – DEDMA SA ATING LIHAM NA BIGYAN TAYO NG INFO. BAKIT? (Ang SALN ni Cong. Aliping ay atin pang ni-rerequest sa opisina ng Secretary ng Kongreso.)

Candidates for Mayor
Total assets Total Liabilities Net worth
Mauricio Domogan 25,653,318.73 xxx 25,653,318.73
Jose “Jomol” Molintas DEDMA SA ATING LIHAM NA BIGYAN TAYO NG INFO. BAKIT???
Del Claraval DEDMA SA ATING LIHAM NA BIGYAN TAYO NG INFO. BAKIT???

Candidates for Vice Mayor
Total assets Total Liabilities Net worth
Isabelo Cosalan Jr. 3,950,230.17 985,116.15 2,965,114.02
Edison Bilog 2,540,000.00 1,510,000.00 1,030,000.00
*Betty Lourdes Tabanda 8,186,000.00 800,000.00 7,386,000.00
*Fred Bagbagen 3,988,000.00 880,482.79 3,107,517.21
*Ang dalawang kandidatong ito (Tabanda at Bagbagen) ay parehong dedma sa aming dalawang liham na pinadala sa kanila . Ang unang liham ay ipinadala sa kanila at ang pangalawa ay request through the City Secretary’s Office. Itong si Konsehal Tabanda ay Dedma sa letter request na pinadala natin through the City Secretary at ito naman si Bagbagen ay nagsagawa pa ng notation sa City Secretary na “Do Not.”

Candidates for City Councilor
Total assets Total Liabilities Net worth
Leandro Yangot Jr. 9,598,000.00 2,050,000.00 7,548,000.00
Elaine Sembrano 8,715,000.00 xxx 8,715,000.00
Roberto Ortega 4,329,000.00 1,144,860.00 3,184,140.00
Faustino Olowan 18,100,000.00 3,800,000.00 14,300,000.00
Elmer Datuin 4,000,000.00 500,000.00 3,500,000.00
Peter Fianza 2,880,000.00 200,000.00 2,680,000.00
Ed Avila – advised this paper that he will send over his financial details
Erdolfo Balajadia – advised this paper that he will send over his financial details
Eric Ueda – advised this paper that he will send over his financial SALN
Joel Alangsab 1,740,000.00 xxx 1,740,000.00
-Si Konsehal Alangsab ay nag release ng kanyang SALN but made a notation at our letter to the City Secretary’s office that it cannot be used for publication. Isang malinaw na indikasyon na ignorante itong si Konsehal Alangsab sa mga bagay-bagay hingil sa transparency on financial disclosure. Bakit Konsehal Alangsab, may tinatago ka ba na ayaw mo malaman ng publiko?

All other candidates ignored this paper’s letter request for them to provide us with information on their financial standing!!! Hindi pa sila naihahalal, nililigawan pa lang ang inyong boto sa ngayon eh ayaw na nila maging transparent, baka kapag nasa poder o may kapangyarihan na sila ay lalo pa kayong dededmahin!!!

RA 6713 also known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Offricials and Employees

(Section 8) : Statements and Disclosure. – Public officials and employees have an obligation to accomplish and submit declarations under oath of, and the public has the right to know, their assets, liabilities, net worth and financial and business interests including those of their spouses and of unmarried children under eighteen (18) years of age living in their households.

(A) Statements of Assets and Liabilities and Financial Disclosure. – All public officials and employees, except those who serve in an honorary capacity, laborers and casual or temporary workers, shall file under oath their Statement of Assets, Liabilities and Net Worth and a Disclosure of Business Interests and Financial Connections and those of their spouses and unmarried children under eighteen (18) years of age living in their households.

The two documents shall contain information on the following:

(a) real property, its improvements, acquisition costs, assessed value and current fair market value;
(b) personal property and acquisition cost;
(c) all other assets such as investments, cash on hand or in banks, stocks, bonds, and the like;
(d) liabilities, and;
(e) all business interests and financial connections.
The documents must be filed:
(a) within thirty (30) days after assumption of office;
(b) on or before April 30, of every year thereafter; and
(c) within thirty (30) days after separation from the service.

ADVERTISEMENT

Visitor Counter

Pages