KAKAMPI MO ANG BATAS

February “dilawan people power”? Sige ng magka-alaman na!

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Mapapasa-inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung makikinig lamang kayo at susunod sa mga utos ng Diyos…” (Deuteronomio 28:2, Ang Tanging Daan Bibliya). -ooo- FEBRUARY “DILAWAN PEOPLE POWER”? SIGE NG MAGKA-ALAMAN NA: Totoo bang magsasagawa na naman ng “people power revolution” gaya ng ginawa nila noong panahon ng Pangulong Marcos […]

KAKAMPI MO ANG BATAS

Panawagan: huwag mag-panic buying o hoarding ng pangontra sa Nvirus

INSPIRASYON SA BUHAY: “Kung makikinig kayo sa tinig ng Diyos at susunod sa Kaniyang mga utos…itatampok niya kayo sa lahat ng mga bansa. Mapapasainyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung makikinig lamang kayo sa tinig ng Diyos at susunod sa Kaniyang mga utos…” (Deuteronomio 28:1-2, Ang Tanging Daan Bibliya). -ooo- PANAWAGAN: HUWAG MAG-PANIC BUYING […]

KAKAMPI MO ANG BATAS

Sigaw ng Taal evacuees: “tulong pa more, mga kabayan”

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Sumagot ang mga Judio (kay Jesus), `Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos! Sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang’…” (Juan 10:33, Ang Tanging Daan Bibliya). -ooo- SIGAW NG TAAL EVACUEES: “TULONG PA MORE, MGA KABAYAN”: Anuman […]

KAKAMPI MO ANG BATAS

“Ang ating mga pagkain, puno ng lason”

INSPIRASYON SA BUHAY: “… `Pakatandaan ninyo: Bago pa man isinilang si Abraham, ako ay si `Ako Nga’…” (si Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas na Siyang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo, Juan 8:58, Ang Tanging Daan Bibliya). -ooo- “ANG ATING MGA PAGKAIN, PUNO NG LASON”: Mula kay G. Felipe Gabriel, high school classmate ko […]

KAKAMPI MO ANG BATAS

Nuclear war, inumpisahan at ng Iran vs. US

INSPIRASYON SA BUHAY: “… At sinabi ng PANGINOONG YAHWEH sa ahas…` Kayo ng babae’y aking pag-aawayin, binhi mo’t binhi niya’y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, even sa sakong niya’y ikaw ang tutuklaw ‘… ”(Genesis 3: 14-15, Ang Tanging Daan Bibliya). -oo- NUCLEAR WAR INUMPISAHAN AT NG IRAN VS. US: […]

KAKAMPI MO ANG BATAS

Sedisyon at paglabag sa Konstitusyon ng mambabatas?

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ang mga taong malaon ng naglalakad sa dilim ay nakakita ng dakilang liwanag…sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa bayang balot ng kadiliman…” (Isaias 9:2, Ang Tanging Daan Bibliya). -ooo- SEDISYON AT PAGLABAG SA KONSTITUSYON NG MAMBABATAS? Pasensiya na po ang lahat sa kolum kong ito ngayon, lalo na […]

KAKAMPI MO ANG BATAS

“New Year’s Resolutions”: bakit laging di natutupad?

INSPIRASYON SA BUHAY: “… `Ang mga nakikinig sa mga Salita ko at tumutupad sa mga ito ay mga taong matalino, na nagtayo ng kanilang bahay sa ibabaw ng bato’…” (si Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas na Siyang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo, sa Mateo 7:24, Ang Tanging Daan Bibliya). -ooo- “NEW YEAR’S RESOLUTIONS”: […]

KAKAMPI MO ANG BATAS

Kaya may Pasko kasi may mga taong sumunod sa Diyos

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng Panginoon na nagpakita sa kaniya sa anyo ng anghel, at pinakasalan niya si Maria…” (Mateo 1:24, Ang Tanging Daan Bibliya). -ooo- KAYA MAY PASKO KASI MAY MGA TAONG TAPAT NA SUMUNOD SA DIYOS: Alam ba ninyong ang kuwento ng Pasko ay […]

KAKAMPI MO ANG BATAS

Juan, Isabel, at Zacarias sa kuwento ng Pasko

INSPIRASYON SA BUHAY: “…`Huwag kang matatakot Zacarias; dininig na ang iyong mga panalangin. Magsisilang ang iyong asawang si Isabel, at tatawagin mo siyang Juan’…” (Lucas 1:13, Bibliya). -ooo- BAHAGI NG PASKO SINA JUAN, ISABEL, AT ZACARIAS: Ang paniniwala ng marami sa kanilang pagbabasa ng Bagong Tipan ng Bibliya, ang pagsilang ni Jesus, ang ating Diyos […]

KAKAMPI MO ANG BATAS

Problema bilang abogado, daan ng pagsulong ng Simbahang AND KNK

INSPIRASYON SA BUHAY: “…`Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa; dito’y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit; doo’y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso’…” (si […]